logo

COOPERA - Jóvenes para la Cooperación Internacional al Desarrollo

coopera-jovenes-para-la-cooperacion-internacional-al-desarrollo1263491794-logo.jpg
www.coopera.cc
Teléfono: 941237655
Fax:
galicia@coopera.cc
Av. do Cruceiro, 22 - Vilalonga, Sanxenxo (Pontevedra) 36990

INFORMACIÓN

COOPERA é unha organización sen ánimo de lucro, adicada á cooperación ao desenvolvemento humano dos países en vías de desenvolvemento de África e América Latina.
COOPERA ten dúas áreas de traballo definidas: a de acción exterior a través da execución de proxectos de cooperación internacional ao desenvolvemento en África e Iberoamérica; e a de sensibilización social e formación xuvenil de persoas voluntarias e cooperantes.

Traballo no Sur

COOPERA traballa en proxectos de cooperación en países de África e América Latina, en materia de educación nas áreas de formación profesional, saúde, medio ambiente, educación infantil e estimulación temperá.

Traballo en Galicia

Destacan actividades coma a Olimpíada Solidaria de Estudo, a formación do voluntariado,  o apadriñamento de nenos e nenas de Angola e Perú e os intercambios culturais xuvenís.

Voluntariado

NO SUR
Coopera conta con campos de traballo para o voluntariado en distintos países do Sur.

Coordinadora Galega de ONG para o Deselvolvemento
Rúa dos Basquiños, 33 1º A, Santiago de Compostela | Tlf: 981585189 | sensibilizacion@galiciasolidaria.org

Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa)

Os contidos de esta web están baixo unha licenza Creative Commons se non se indica o contrario